Pravidlá

Všetky pravidlá GemXie

Každý, kto sa zaregistroval na serveri GemXia, súhlasí s pravidlami GemXie

1. Je zakázané používať akékoľvek hacky, módy alebo iné podporné programy, ktoré ťa zvýhodnia nad ostatnými hráčmi

2. Je zakázané žiadať o akékoľvek veci od členov AT (OP,GM,FLY,VECI...)

3. Je zakázané propagovať nacizmus, rasizmus alebo iné podobné podnety

4. Je zakázané urážať alebo ponižovať iných hráčov poprípade členov AT akýmkoľvek spôsobom

5. Je zakázané griefovať stavby iných hráčov alebo prírodu

6.Je zakázané využívať tpa kill a zabíjanie mimo PVP arény!

7. Je zakázané vystupovať vulgárne, agresívne alebo vyvolávať akékoľvek konflikty

8. Je zakázané okrádať druhých hráčov

9. Je zakázané spamovať či už v msg alebo vo verejnom chate

10. Je zakázané využívať bugy serveru

11. Je zakázané robiť reklamu na iné servery

12. VIP hráči môžu nastavovať hráčom spawnery iba na mobov, ktorých má daný hráč odomoknutých

13. Je zakázané pripájať sa na server s viac ako dvoma účtami

14. Je zakázané pre VIP hráčov nastavovať day/night v residencii ktorá im nepatrí

15. Je zakázané stavať a vytvárať residencie v Netheri,End a v End City

16. Je prísne zakázané posielať neznáme a podozrivé odkazy !

17. Je zakázené mať nevhodný nickname

18. Je zakázané oklamať hráča pri predaji tovaru. (scam)

19. Hráč ktorý chce darovať VIP môže len raz a späť ho žiadať nemôže. Hráč ktorý dostal VIP nemôže ďalej darovať a penažný bonus nedostáva.

20.

pravidlá A-T

1. Členovia A-Teamu nesmú ponižovať ostatných členov kvôli ich pohlaviu, rase alebo viere

2. Zákaz brania úplatkov od hráčov

3. Je zakázané vytvárať hráčom resky väčšie, ako je limit daného hráča

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.