~ Vip ~

Platba iným spôsobom ako SMS jedine cez majitela

Navždy

Iron Vip

4€/99Kč
 • Lietanie /fly
 • Vrátenie sa späť /back
 • Blok na hlave /hat
 • Vykopanie spawnera pomocou SilkTouchu
 • Možnosť farebného písania do chatu/msg
 • Zachovanie inventára po smrti (keepinv)
 • Zvýšenie HP o 6
 • Max. 6 residencii
 • Max. veľkosť res. 150x150
 • Max. 3 home /sethome (číslo/názov)
 • Kit Hráč/Iron
 • Finačný bonus 50 000$
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Navždy

Gold Vip

6€/149Kč
 • Všetky výhody, ktoré obsahuje Iron
 • Prenosná ender truhla /ec
 • Doplnenie jedla /feed
 • Zmena počasia /sun a /rain
 • Farebne písať na ceduľky
 • Zachovanie XP po smrti (keepxp)
 • Max. 9 residencii
 • Zvýšenie HP o 10
 • Max. veľkosť res. 200x200
 • Max. 6 home /sethome (číslo/názov)
 • Kit Hráč/Iron/Gold
 • Finačný bonus 100 000$
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Navždy

Diamond Vip

8€/199Kč
 • Všetky výhody, ktoré obsahuje Iron, Gold
 • Prenosný crafting /wb
 • Doplnenie jedla a života /feed a /heal
 • Skok na nejaké miesto /jump
 • Ignorácia hráča /ignore [hráč]
 • Samovražda /suicide
 • Pri enchante nie je potrebný lapiz
 • Nastavenie day/night v reske
 • Zvýšenie HP o 16
 • Max. 12 residencii
 • Max. veľkosť res. 225x225
 • Max. 9 home /sethome (číslo/názov)
 • Kit Hráč/Iron/Gold/Diamond
 • Finačný bonus 150 000$
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Navždy

Crystal Vip

10€/249Kč
 • Všetky výhody, ktoré obsahuje
 • Iron, Gold, Diamond
 • Zistenie smeru, ktorým sa pozeráš /compass
 • Ziskanie svojej pozície /getpos
 • Zoznam online hráčov /list
 • Vlastný čas /ptime
 • Nadmorska výška /depth
 • Vyčistenie inventára /ci
 • Zakázanie bez žiadostnú teleportáciu /tptoggle
 • Oprava vecí /repair /fix
 • Portnutie na povrch /top
 • Zistenie hráčov v okolí 200 blokov /near
 • Nestratí XP po smrti
 • Zvýšenie HP o 20
 • Max. 15 residencii
 • Max. veľkosť res. 250x250
 • Max. 12 home /sethome (číslo/názov)
 • Kit Hráč/Iron/Gold/Diamond a Crystal
 • Finačný bonus 200 000$

Ak ste mali nejaký problém s platbou, alebo vám neprišlo VIP na účet, nahláste to členom A-T